top of page

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından Güzel Sanat Eserlerine İlişkin Kayıt-Tescil Belgesi almış Photo1918 (Atatürk ve Umudun Fotoğrafı) dünyanın bir devlet tarafından sanat eseri olarak tescil edilmiş ilk ve tek NFT'sidir.

Photo-1918, which received the Certificate of Incorporation and Enrollment for Fine Art Works by the Directorate General for Copyright of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, is the first and only NFT in the world to be registered as a work of art by a state.

tescil belgesi.jpg
bottom of page